Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Felhasználási feltételek

ICREW WEBÁRUHÁZ

WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A www.icrew.hu („Weboldal”) tulajdonosa és üzemeltetője, az Név: AppSupport Kft. (Székhely: (1122 Budapest, Krisztina krt. 27. mfszt. 4.).; Nyilvántartó cégbíróság: (Budapest), Cégjegyzékszám: (01-09-949210); Adószám: (23019315-2-43); Képviselő: Léderer András Zsolt  ügyvezető, a továbbiakban: „Szolgáltató”) törekszik a Weboldal üzemeltetésének és a kapcsolódó szolgáltatás hibamentes folyamatosságának fenntartására, de a Weboldal funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében nem vállal felelősséget.

A Weboldal tárhelyszolgáltatója a ShopRenter.hu Kft. 

A Weboldal tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a Szolgáltató fenntartja magának, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni vagy arról a Weboldal látogatóit (felhasználóit) előzetesen tájékoztatni. A Szolgáltató e körben jogosult a Weboldal üzemeltetését részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni, illetve megszüntetni, minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.  

Minden, a Weboldalon használt védjegy (márkanév, logo, stb.) a Szolgáltató tulajdonában áll. A Szolgáltató partnereinek Weboldalon megjelenő védjegye az adott partner engedélyével szerepel a Weboldalon. A védjegyek felhasználására a felhasználó az arra jogosult fenti személyek előzetes írásos engedélye nélkül nem jogosult.

A Weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Az Interneten keresztül a Weboldal oldalairól információk kizárólag személyes használatra tölthetők le, jeleníthetők meg, vagy nyomtathatók ki. Az ily módon letöltött, illetve kinyomtatott oldalakon a Weboldal látogatója továbbra is köteles feltüntetni a szerző nevét és betartani a szerzői jogra, és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó rendelkezéseket. A fentiektől eltérő módon a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Weboldal tartalmának egészét vagy bármely részét bármilyen formában felhasználni (ideértve különösen, de nem kizárólag: reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni).

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon elhelyezett anyagok vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek. Ugyanakkor a Szolgáltató a Weboldal használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a Weboldal használata során felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. A Szolgáltató emellett ugyancsak nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan információból, az elvárt felhasználói élmény elmaradásából, technikai vagy egyéb zavarból, nem megfelelő beállításból fakadó vélt vagy valós károkért, kellemetlenségért. Felhasználó a Weboldalt kizárólag saját felelősségére használja.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Weboldal a felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhető, vagy ha a felhasználó által használni kívánt alkalmazásokkal, böngészőkkel, szoftverekkel való megfelelő együttműködés nem vagy nem megfelelően biztosított. Az ebből eredő, felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

A Weboldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiper-linkek vagy hiper-hivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A kapcsolódó honlapokhoz a Weboldal csupán hozzáférést biztosít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezen honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, azok pontosságáért, hiba-, hiány vagy vírusmentességéért, abban az esetben sem, ha a Szolgáltató valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta a Weboldalon az ilyen egyéb honlapokra mutató hiper-linkek elhelyezését.

A felhasználók személyes adatainak kezelésével, adatvédelmi jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel kapcsolatban a Szolgáltató ÁSZF tájékoztatást. Erről bővebben itt olvashat

Bármilyen jogsértés, vagy felhasználó által a jelen feltételek megszegése, vagy annak megalapozott gyanúja esetén a felhasználó a szolgáltatásból előzetes felszólítás nélkül időlegesen vagy véglegesen kizárható, továbbá vele szemben – az adott eset körülményeire tekintettel – polgári jogi, büntetőjogi vagy egyéb jogszabályok szerinti eljárás kezdeményezhető.

Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket a jelen „Felhasználási feltételek” nem szabályoznak, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az egyéb irányadó hatályos magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései irányadók. A jelen Felhasználási feltételek célja, hogy általános tájékoztatást nyújtson a Weboldal felhasználási feltételeiről, melyeket a felhasználó a Weboldal látogatásával, valamint használatával elfogad.

A Szolgáltató a Weboldalon sütiket (ún. „cookie”-kat) használ. A Weboldalon elhelyezett sütikkel (cookie-k), a kapcsolódó adatkezeléssel, valamint a felhasználók adatvédelmi jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel kapcsolatban bővebb tájékoztatás itt található: Süti tájékoztató

A Szolgáltató a jelen Felhasználási feltételek módosításának jogát fenntartja. Az esetleges módosításokról való tudomásszerzés, valamint újabb információk megtekintése érdekében, kérjük, rendszeresen tekintse át a Felhasználási feltételeket. 

A felhasználó a Weboldal látogatásával elfogadja, hogy a Weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.